Sikhismen


Sikhismen er en åpen og unik religion grunnlagt for ca 500 år siden, og den har i dag ca 25 millioner tilhengere. I perioden fra 1469 til 1708, fremla ti Guruer ett universalt budskap om sannhet, virkelighet og universell likhet for alle mennesker. Før sin bortgang bestemte den tiende Guru (veileder til Gud) at samlingen av sikhenes hellige skrifter, bestående av rik poesi skrevet av Guruene og andre, skulle være den endelige Guru og sikhenes høyeste spirituelle autoritet. Denne samlingen kalles Sri Guru Granth Sahib Ji. Sikhene skulle aldri mer ha noen legemliggjort Guru.

Den første guru, Guru Nanak Dev Ji’s elementære budskap var: Tro kun på den ene Gud, pris Hans navn, del det du har med de nødige og ønsk hele menneskehetens velferd.

Ordet “sikh” betyr student eller disippel. En sikh er en person som tror på kun én Gud, og tilber ingen andre enn den ene, allmektige. En sikh tror på de ti Guruer og deres lærdom, bevart i Guru Granth Sahib. En sikh skal også ha tro på dåpsseremonien og innvielsesvannet Amrit, stiftet av den tiende Guruen, og selv om det er et ideal å bli døpt, velger en sikh selv når/om han/hun skal døpes. Mannlige sikher bruker navnet Singh (løve) som etternavn, og kvinner bruker navnet Kaur (løvinne/prinsesse).

Sikhismen står for sannhet, fornuft og hengivenhet til Gud og forkaster derfor alle grunnløse ritualer og overtro. Bruk av ett hvert rusmiddel, som alkohol, narkotika, tobakk og liknende, å klippe håret og å spise kjøtt tilberedt etter muslimske ritualer (halal-kjøtt) er ikke tillatt. Utroskap overfor sin ektefelle er strengt forbudt. Kvinner og menn betraktes som likeverdige.

Sikher respekterer alle religioner. Sikhismen tror at Gud ferdes i menneskeheten, så det å tjene menneskeheten regnes som å tjene Gud. En sikh skal derfor arbeide for alles velferd selv på bekostning av sitt eget liv. Han/hun skal dele sin inntekt med de nødlidende. Langar-tradisjonen (felles måltid tilberedt og servert til alle) er et av flere bevis på at dette faktisk praktiseres. Her sitter alle sammen som likeverdige, og dette symboliserer sikhenes akseptering av universell likhet uavhengig av religiøs, kulturell og etnisk tilhørighet.

En sikh som innvies med Amrit blir del av sikhenes broderskap/søsterskap, Khalsa (ren tvers igjennom). Khalsa er også en innvidd sikhs identitet. Innvidde sikher skal meditere og be minst to ganger daglig. Innvidde sikher er utstyrt med en spesiell uniform, de 5 K-er:

Kesh (uklipt hår)
Kara (stålarmbånd)
Kangha (kam)
Kachaira (løse kortbukser)
Kirpan (dolk)

Sikher skal tilbe kun en Gud, leve et ærlig liv og behandle alle mennesker som likeverdige. De skal sette av tid til frivillig hjelp (seva) til andre uavhengig av religiøs, kulturell og etnisk tilhørighet, uten å vente noe i gjengjeld. De skal jobbe hardt, leve et sunt liv med en uendelig optimisme som grunnlag og kombinere en spirituell levemåte med aktiv deltagelse i arbeid i samfunnet.

Sikhene tror på én allmektig Gud; den evige, skaperen, uten fiendskap og uten hat. Enhver kan oppnå frelse (forening med den ene, allmektige Gud) bare han/hun betingelsesløst vier seg til Gud. Idealet for sikhene er å leve i verden uten å knytte seg til materielle goder og uten å sette lit til andre enn den, ene Allmektige.

Powered by WordPress | Designed by: Virtual Dedicated Server | Thanks to Zeiss Binoculars, Anything Goes Broadway and IT Support Services