Aktiviteter

Unge Sikher sitt arbeid har fokus utad mot det norske samfunnet, men også innad i sikhmiljøet i Norge. På mange måter er UNS sikhenes ansikt utad. Dette er vår første hovedpilar. Vi jobber hovedsaklig med prosjekter som gjør hverdagen enklere for norske sikher. Norske sikher møter mange fordommer og mye skepsis ute i samfunnet. Av erfaring bygger mye av problemene på at mange i samfunnet ikke kjenner til sikhismen. Ofte forbinder man sikher med islam eller hinduismen. Med vårt nokså utradisjonelle utseende, sett ut i fra norsk kontekst, danner dette grunnlag for fremmedfrykt. Vi tror at denne fremmedfrykten kan nedkjempes ved hjelp av opplysning. Derfor prioriterer vi å lage materiale og opplegg som kan opplyse samfunnet om hvem vi er. Unge Sikher er ansvarlige for alle skole- og elevbesøk til Gurdwaraen i Oslo. Vi utvikler hjemmesider, brosjyrer og presentasjoner som er tilrettelagt den gjennomsnittlige nordmann, slik at alle og enhver kan få en enkel innføring i sikhismens budskap.

Unge Sikhers andre hovedpilar er vårt arbeid innad i sikhmiljøet. Her gjør vi sikhfilosofi mer tilgjengelig for sikh barn og ungdom på deres premisser og ut i fra dere forutsetninger. Innad er våre aktiviteter tilrettelagt unge sikher som er oppvokst i Norge. Disse aktivitetene anser vi som en investering i fremtiden fordi vi er av den oppfatning at broer bygges på kunnskap – og da er det viktig at unge norske sikher besitter nok kunnskap til å kunne fortelle samfunnet for øvrig om sikhismen. Vi har sterk tro på at unge norske sikher vil kunne bygge broer ved å gå frem som gode eksempler og gode sikher.

Mange av de sikhene som er født og oppvokst i Norge har foreldre som ikke forstår og kjenner til ulike problemstillinger barn opplever i det norske samfunnet. Derfor er vi opptatte av å gi de unge et tilbud hvor de kan oppsøke andre jevnaldrende og få veiledning. Vi setter fokus på at unge norske sikher må kunne takle de fordommer og problemer de møter i det norske samfunnet på en god og fornuftig måte. Nettopp derfor er det viktig at de blir møtt med et tilbud der dette kan realiseres.

Hver første lørdag i måneden (kl. 16.00-18.00) arrangerer UNS et møte hvor dagsaktuelle temaer blir tatt opp til diskusjon. Alle barn fra 7 år og oppover er velkomne. Hensikten er at vi skal ha det morsomt samtidig som vi tilegner oss lærdom som vi kan bruke.  Gjennom å møtes regelmessig håper vi at de unge kan få råd fra eldre som har en gang har vært i samme situasjon, og som kan veilede dem ut av dagligdagse problemstillinger. Alle UNS’ møter holdes på norsk. Vi mener at dette er en forutsetning for at de unge skal få så mye som mulig ut av møtene, samtidig som dette gjør sikhismen mer tilgjengelig for dem.
UNS arrangerer også Sikh Camp i ferier. Denne bygger på samme prinsippet som UNS-møtene, men Campen er et mye større opplegg og det varer gjerne flere dager

Powered by WordPress | Designed by: Virtual Dedicated Server | Thanks to Zeiss Binoculars, Anything Goes Broadway and IT Support Services