Turbandagen

Turban er et plagg som har vært brukt av en rekke folk opp gjennom historien. Den har bekledd ulike tradisjoner og representert en rekke ulike verdisyn. Et av disse verdisynene er sikhismen. I moderne tid er det sikhene som har hatt et særegent forhold til turbanen som plagg. Der den i andre tradisjoner brukes av praktiske, rituelle eller kulturelle årsaker – er det å bære turban en religiøs plikt for sikher.

Turban har gjennom historien blitt selve symbolet på sikhenes kamper for likestilling, minoriteters- og kvinners rettigheter, og religionsfrihet. Sikhene tok den aktivt i bruk for å bekjempe et kastesystem der det å bære turban kun var forbeholdt de høyeste kastene og kongene. Idag er den en påminnelse om disse verdiene, og at de fortsatt skal følges. Derfor har sikhene et religiøst og hellig forhold til turbanen.

Målet med turbandagen er å ta tilbake definisjonsmakten, og relansere turban som et symbol for solidaritet, likestilling og religionsfrihet. De siste årene har vært preget av en rekke fordommer i den offentlige debatten, og ikke minst har det vært en tendens til økt polarisering i befolkningen. Med turbandagen ønsker vi å ufarliggjøre turban, og slik bidra til å minke folks fordommer.

Powered by WordPress | Designed by: Virtual Dedicated Server | Thanks to Zeiss Binoculars, Anything Goes Broadway and IT Support Services