Veldedighet

Et av sikhismens tre grunnprinsipper, er at en sikh skal dele med andre – og  således vise solidaritet. Dette var en av de viktigste budskapene til den første guruen, Sri Guru Nanak Dev Ji. Alle bør dele penger, tid, kunnskap eller annet med de som trenger det . Gud er trossalt i alle mennesker. Å vise kjærlighet til andre mennesker, er kjærlighet til Gud. I lys av dette prinsippet er veldedighet en viktig del av  UNS sitt arbeid. Vi ønsker å relansere turban som et symbol på  solidaritet. Derfor er det viktig for oss å støtte en god sak på turbandagen.

Turbandagen 2011

På turbandagen 2011 solgte vi lodd samt og bar bøsser for å samle inn penger til støtte for fattige barn i India. Vår samarbeidspartner er PLAN Norge. For å oppnå varige forbedringer i livskvaliteten til disse barna i utviklingsland, er fattigdomsbekjempelse helt vesentlig. Det er langt fra alle stater i verden som har ressurser til å oppfylle rettigheter som for eksempel tilgang på mat, rent vann, skolegang og helsetjenester. Alle pengene som blir samlet inn på turbandagen 2011 skal gå til et spesifikt distrikt i India. Les mer på www.plan-norge.no

Turbandagen 2010

På turbandagen 2010 ønsket Unge Sikher å støtte de jordskjelvrammede i Chile. UNS hadde både loddsalg samt bøsser. Jordskjelvet i Chile er det femte kraftigste i historien noensinne og rammet landet hardt. Deler av infrastrukturen er rammet og det chilenske folk trenger hjelp til å dekke livsviktige behov. Unge Sikher ønsker å relansere turban som et symbol på solidaritet. På bakgrunn av dette, er det viktig for sikhene å støtte en god sak på turbandagen. Det ble samlet ca. 7000 kroner denne dagen.

 

Powered by WordPress | Designed by: Virtual Dedicated Server | Thanks to Zeiss Binoculars, Anything Goes Broadway and IT Support Services