Skolebesøk

Vi får flere forespørsler fra skoler som ønsker å besøke oss eller som ønsker besøk av en av våre representanter. Vi anser skolebesøk som en av våre viktigste oppgaver. Gjennom slike besøk når vi ut til fremtidens brobyggere og vi legger til rette for forståelse og dialog.

Gjennom flere år har Unge Sikher bygget opp en bred erfaring med å formidle kunnskap til norske barn og unge. Vi har forskjellige opplegg tilpasset ulike klassetrinn og aldersnivåer. Vi søker å nå ut til barn og unge på en lettvint og enkel måte.

Som regel består et skolebesøk av en presentasjon som gir innføring i sikhismen, omvisning på Gurduaraen og gratis indisk vegetarmat. Det kan også avtales et annet opplegg med den enkelte skole. Dersom det er ønskelig kan også en av våre representanter komme til skolen og holde en presentasjon om sikhismen.

Vi i UNS mener at det må være en lav terskel for barn og unge til å kunne stille spørsmål under skolebesøkene i Gurduaraen. Vi søker å besvare alle spørsmål barn og unge måtte ha, og dersom noen i klassen skulle ha spørsmål etter besøket er skolen velkomne til å kontakte oss via epost.

I tillegg til skolebesøk hjelper UNS’ også barn og unge som har skoleprosjekter om sikhismen. Vi kan bidra med informasjon om sikhismen på norsk, tilby besøk i Gurduaraen og intervju med en av våre representanter.
For å avtale skolebesøk sendes en epost til besok@ungesikher.no. Vennligst oppi skolens navn, klassetrinn og tidsrommet dere har tilgjengelig.

Powered by WordPress | Designed by: Virtual Dedicated Server | Thanks to Zeiss Binoculars, Anything Goes Broadway and IT Support Services