Om oss

UNS ble etablert i 2005. Den gang som GNS (Gurmat Naujovan Sabah). Målet med organisasjonen den gang var å møte unge sikher med et tilbud på deres premisser og gjennom deres forutsetninger. Man ønsket å gjøre sikhfilosofi lettere tilgjengelig for barn og unge, slik at de på denne måten kunne lære seg å takle ulike utfordringer knyttet til det å være sikh i det norske samfunnet.

GNS utviklet seg gradvis til å bli en ungdomsorganisasjon som hvilte på to pilarer: Å være sikhenes ansikt utad mot det norske samfunnet, og å være et tilbud for unge norske sikher innad i sikhmiljøet. Gjennom disse to pilarene håper vi å bygge broer mellom norske sikher og samfunnet for øvrig. Vi har tro på at disse broene må være tuftet kunnskap, og vårt arbeid siden 2005 har båret preg av dette.

Etter flere år i aktivitet og utvikling i riktig retning, så vi et behov for en fornyelse og en klarere profil. Med dette som grunnlag valgte vi i april 2010 å omdøpe GNS til UNS (Unge Sikher). Siden organisasjonen primært er etablert for unge norske sikher var det viktig å ha et navn som reflekterte denne målgruppen.

Visjon
Unge Sikher skal være en dynamisk organisasjon som konstant tilpasser seg unge norske sikhers behov. UNS er etablert av og for unge norske sikher, og dette må reflekteres i våre aktiviteter. Organisasjonen skal være en brobygger mellom norske sikher og det norske samfunnet forøvrig. Vi tror at informasjon er en brobygger i seg selv og dette skal prege vårt arbeid fremover. UNS skal være et norskt tilbud for sikher, og et sikhtilbud for det norske samfunnet.

Powered by WordPress | Designed by: Virtual Dedicated Server | Thanks to Zeiss Binoculars, Anything Goes Broadway and IT Support Services